Hem        Kontakt         Kvalitet        Verksamhetspolicy         Maskinpark       KP Group
 

 Verksamhetspolicy
 

Trestads Precisionsmekanik AB erbjuder tjänster inom avancerad legotillverkning av produkter med skarpa
teknikkrav och små toleranser i både små och stora serier.

Företaget kan genom god kompetens i en organisation som genomsyras av kundfokus, erbjuda kunder en
komplett legotillverkare med korta ledtider, god kvalitet samt hög leveransprecision.

Verksamheten drivs med en naturlig strävan att optimera nyttjandet av energi och övriga naturresurser, och
att ständigt förbättra och utveckla såväl verksamhet som ledningssystem för att förebygga negativ
miljöpåverkan.

Verksamheten skall också drivas med tillämpning av relevant lagstiftning och andra krav från företagets
olika intressenter.

Genom en hög och ständigt ökande automatiseringsgrad i produktionen, och ett tillmötesgående
bemötande, är Trestads Precisionsmekanik AB en partner att utvecklas med nu och i framtiden.

Uddevalla 2014-10-07

VD Anders Jonsson

 

 


Trestads Precisionsmekanik AB   Stureparksvägen 3b  451 55 Uddevalla Vxl: +46 522 646630  E-post: info@tpmab.se